Tuin Ontwerp

Na het inventarisatiegesprek maken wij een orgineel en passend tuinontwerp. Dit wordt door middel van inkleuring en detailbenoemingen een voor ieder goed begrijpbaar plan.

Indien gewenst kunnen er detailtekeningen of een beplantingsplan gemaakt worden. Ook de basislichtpunten en/of stroompunten kunnen nu bepaald worden.

Na het ontwerp met u doorgenomen te hebben  en eventuele wijzigingen hebben besproken, wordt het ontwerp aangepast.

De begroting behorende bij het uiteindelijke ontwerp wordt bij het tweede bezoek met u besproken, daar kan nog veel aan verandert worden, dit is mede afhankelijk van de keuze van de te gebruiken materialen.